Енергоефективност

Отличните топлоизолационни параметри на къщите „Комфортен дом” са постигнати благодарение на качествените изолационни материали влагани в строителния процес.

Екологичност

Използваните материали при изграждането на нискоенергийните къщи “Комфортен дом” са напълно рециклируеми нямащо вредно въздействие върху човека и околната среда.

Конструкция

Сглобяемите къщи „Комфортен дом” имат подсилена носеща конструкция, която им придава изключителна здравина и висока устойчивост на сеизмични натоварвания.

Уникалност

От архитектурна гледна точка технологията на строителство на сглобяемите къщи “Комфортен дом” позволява осъществяването на различни архитектурни решения до три етажа.

Срокове

Улеснения монтаж, липсата на мокри процеси прави възможно завършването на строителните работи в много кратки срокове.

Достъпност

Къщите „Комфортен дом” притежават висока потребителска стойност. Това се постига благодарение на уникалността на технологията и кратките срокове за изпълнение.