Пасивната къща – стремеж към съвършенство

Пасивна къщаЗа никой не е тайна, че световните енергийни ресурси в днешно време са силно ограничени, а това от своя страна налага разумното им изразходване. Още по времето на първата по голяма енергийна криза разразила се 1974 – 1975 г. хората започнаха да се замислят за икономията на енергийни ресурси. Днес, когато по експертни оценки са останали запаси за максимум още 50 години от основните енергийни източници (нефт, газ и въглища), тяхното разумно изразходване и съхранение става приоритет за съвременното човечество. Жилищата изразходват почти половината от световната енергия ето защо те имат най – голям потенциал за оптимизиране изразходването на енергийни ресурси. Както гласи мотото на фирма Kanuf „Време е да пестим енергия”, а това време наистина е дошло повярвайте ми ако не искаме да станем роби на електроразпределителните дружества и да плащаме безбожни сметки.

Цените на електроенергията в бъдеще ще нарастват и този, който мисли обратното живее в пълна заблуда. Ще се аргументирам с факта, че постоянното експлоатиране на енергийните ресурси на Земята, които са силно ограничени и лимитирани не може да доведе до намаляването на тяхната цена. Това е като да имате пълна чаша с вода с определена цена „Х“ в началния период /периода в който започва индустриалната революция и експлоатирането на енергийните ресурси/. След време чашата е станала наполовина и цената и вече е „Х + Х*R“ . Коефициента “R” e коефициента на повишаване цената на енергийните ресурси поради намалялото им количество във времето. С други думи ресурсите с времето стават все по оскъдни, а това от своя страна води до повишаване на тяхната цена.

Ето тук на помощ идва Пасивната къща, която е къща с незначителен разход на електроенергия за поддържане на оптимален микроклимат. В идеалния случай тя трябва да е енергонезависима система при която да не са необходими разходи за поддържане на комфортна температура. Отоплението в пасивната къща се дължи на топлината на хората, живеещи в нея, домакинските уреди и възобновяеми енергийни източници (слънчева, геотермална, ветрова енергия). Реализираните енергонезависими къщи в световен мащаб не са много, но масово разпространение придобиват Пасивни къщи които се нуждаят само от около 10% от енергопотреблението използвано в един конвенционален дом. Пасивните къщи осъществяват два вида икономии в сравнение с конвенционалните къщи – директни и индиректни. Директните се изразяват в по-малко консумирана електроенергия, а индиректните- вследствие на по-малката консумирана електроенергия по-малко отделени парникови газове при производството й.

Графика пасивна къщаФигура 1. Сравнение на разходите на електроенергия на различен тип къщи
1.Обикновено строителство;
2. WSchVO – Немски топлинни изисквания от 1994 година;
3. SBN – Шведски строителен стандарт от 1980 година;
4. WSchVO – Немски топлинни изисквания от 1995 година;
5. Ниско енергийни къщи;
6.Пасивни къщи

 

Графиката показва, че основната консумация в един конвенционален дом е предназначена за отопление или това са над 75%. С повишаването на стандартите за енергийна ефективност този процент значително намалява като при стандарта „Пасивна къща” е напълно минимизиран. По стандарт разходите на ел. енергия за поддържане на оптимална температура при „Пасивната къща” не трябва да надхвърлят 15 Kwh/m2, а общата енергия консумирана за отопление, топла вода и електроуреди, не бива да надхвърля 120 kWh/m2 годишно. За сравнение, неизолирана сграда изразходва само за отопление между 200 и 300 kWh/m2 годишно.
И накрая въпроса, които всички си задават е: „Колко струва всичко това” или с други думи „Всичко е много добре но дайте цена”. Първо нека да подчертая, че „Пасивната къща” се самоизплаща във врмето, което не е характерно за обикновенното строителство. Самоизплащането на къщата е продиктувано от драстично намалените разходи за ел. енергия над 10 пъти. Цената зависи от използваните материали при строителството като най – условно може да варира от 300 EUR/m2 до 600 EUR и повече. Цената не включва парцела и вътрешното обзавеждане. Тези факти показват, че стойността на една „Пасивна къща” е напълно сравнима с Цената на строителството на една нова сграда, покриваща всички изисквания на Наредба 7 на МРРБ и изискванията за енергийна ефективност,която възлиза на 150-250 EUR/m2 .
Целта на този пост е да ви запознаем със стандарта „Пасивна къща”. Технологията и основните характеристики на Пасивните къщи ще бъдат разгледани в следващите ни постове, както се казва „Очаквайте скоро” !!!

 

Екологично строителство и здраве

Еко къща


 

„Дом роден дом. Няма хора, които да желаят лошо на своите близки с изключение на споровете касаещи наследство. В наши дни екологичните къщи все още не се възприемат като нещо нормално и обичайно, но това строителство набира все повече фенове и то не без причина.

Една от причините за възникването на това явление е добре познатото ни „Глобално затопляне” и прекомерните емисии на парникови газове. На пръв поглед връзката между тези явления не е много явна но ако разгледаме нещата в дълбочина ще забележим, че съществува такава. Например, производството на пластмасови бутилки изисква определена енергия, която се произвежда от газ, ядрена, водна, вятърна, слънчева и други енергоносители. Но жизнения цикъл на пластмасовата бутилка не свършва с нейното производство, защото дори след употребата и бутилката може да бъде рециклирана, което изисква още енергийни ресурси или оставена в депо за отпадъци където периода и на разпад е стотици години. В повечето такива случаи моментните плюсове и ползи в бъдеще се проявяват като минуси.

Използването на рециклирани строителни материали при строителството на къщи е доста рентабилно и надеждно дори ако те бъдат свързани с класическите строителни материали. Ако пластмасовите бутилки бъдат вложени в стените на къщата те ще придадат не само конструктивна издръжливост но и доста добра топлоизолация от външния свят.

Съществуват и редица други примери за влагането на рециклирани екологични материали в строителните процеси. Много дизайнерски решения са намерили практическо изражение. Например мебели от хартия и пластмаса, които вече са били използвани. В наши дни много често се използват материали, които са били в експлоатация повече от веднъж и са преминали през няколко жизнени цикъла под формата на различно продуктово изражение.

В зората на 21 век не са рядкост къщите изградени от екологични материали и захранващи се от енергия получена от екологични източници. Такава къща трябва да бъде енергонезависима като нейния експлоатационен период трябва да бъде минимум няколко десетилетия.

Нивото на зеленото строителство пряко зависи от постиженията на науката и технологиите, дейността на индустриалните инженери и съзнанието на обществото по въпросите касаещи екологичните принципи.

Зелените стандарти са призвани да ускорят прехода от традиционния подход използван при проектирането и строителството на сгради и съоръжения към нов устойчив подход базиран на следните принципи:

  • Създаване на безопасни и благоприятни условия, които да запазват здравето на човека
  • Ограничаване на негативното въздействие на окръжаващата среда
  • Да предизвикват интереса на бъдещите поколения

Зелените стандарти са предназначени да регламентират жизнеустойчивия подход в строителството както и да оценят степента на съответствие на сградата с изходните принципи.

Разработката и внедряването на принципите на екологичното строителство стимулира развитието на бизнеса, иновациите и икономиката, подобрява качеството на живот на обществото и околната среда. Те са инструмент на разумна икономика – пестят пари на всички етапи, ключ към привличането на чуждестранни инвестиции и признаването на световно ниво.

Къща ВЕЦ на брега на океана

1

На един от плажовете в Кейптаун (Южна Африка) скоро ще бъде изградена футуристична къща- водноелектрическа централа, чийто екстериор изобилства от фрагменти на научно фантастичния филм посветен на потъналия в окенаските дълбини континент Атлантида.

2

Къщата е проектирана да бъде изградена на ръба на океана за да може ефективно да използва приливите и отливите. Създателите на проекта, чийто име е Hydroelectric Tidal House са вдъхновени от формата на морски таралеж. Дизайна на къщата съчетава в себе си екологичност и функционалност, която позволява използването на енергия както от слънцето така и от приливите и оливите. Конструктивно къщата се сътои от две части външна фиксирана (неподвижна) и вътрешна въртяща се която се движи с вълните.

3

Външният полугръгъл елемент е изработен от бетон и ще служи като основа върху, която да бъдат монтирани фотоволтаични панели генериращи зелена енергия. Въпреки този факт по-голямата част от електро енергията в екологичния дом ще дойде от по-надежден източник: приливните вълни.

4

За да бъде максимизирана енергията на приливите, която се превръща в електричество, проектантския екип предвижда пореста структура позволяваща водата чрез множество канали да запълни пространството между външната обшивка и вътрешната част, която е изработена от лека алуминиева сплав.

5

Проекта предполага, че „Hydroelectric Tidal House” (Къщата ВЕЦ) е оборудвана с електромагнитна турбина използваща неодимови магнити и намотки от медна тел за магнитната индукция на електрически ток, когато вълните движат магнитите в специални камери. Генерираната електроенергия се натрупва в кондензатори.

Вътре в къщата са предвидени три големи стаи с едно отворено пространство, което лесно може да се оптимизира в зависимост от предпочитанията на клиента.

Малка дървена къща на колела

Идеята за изграждането на комфортен дом върху минимална площ е по актуална отвсякога. Кристофър и Мелиса Так доказват, че в площ от 13 кв.м. може да се събере цялата покъщнина и да се живее комфортно.

1

Авантюристичния дух на семейство Так определя техния избор на бъдещ дом. Дом нетрадиционен нямащ нищо общо с конвенционалните схващания за къща и най важното, дом който да им позволява да пътуват свободно.

2

С такава къща не е нужно да се притесняват за покупко-продажбата на дома си при динамичния пазар на недвижими имоти и постоянно променящите се цени.

3

Една къща трябва да служи на нейните стопани, затова всичко в малката дървена къща на семейство Так е оптимизирано. Например Кристофър е професионален художник и всички негови пособия са поместени в дървена ракла, която изпълнява функцийте на място за сядане както и за спално място. Обичайно така се постъпва при ограничени пространства, когато многофункцуионалността е преди всичко

4

В работната площ също се съхраняват повече приспособления на съпруга, но работното компютърно бюро в подходящо време се превръща в обедна маса. Тъй като Мелиса по професия е 3Д художник нейния компютър остава прикрепен към стената. В резултат на това той се превръща от работно място в място за забавление и развлекателен център.

5

6

Тъй като двойката обожава мириса на дърво, то бива активно използвано в цялостното вътрешно обзавеждане на къщата. Те желаят тя да изглежда максимално семпло, още повече че след свадбата не са живели в традиционна къща ( разгледана в общоприетия смисъл).

7

Слънчевите панели обеспечават къщата с електроенергия от Април до Октомври, така годишно те плащат за ток скромната сума от 360 долара. Два пъти в годината те зареждат газовия резервоар, а за вода изразходват 360 литра на седмица

8

При желание от тяхна страна за постоянна отседналост може да се разгледат възможностите за преобразуване на траспортното средство в жилище.

 

Пасивна къща реализирана от румънски студенти

1Екип студенти от архитектурни, строителни и политехническите университети участваха в съревнованието Europe Solar Decathlon.   Задачата на екипа бе да създаде енергонезависима къща,която да е с атрактивен дизаин и да бъде изградена за много кратко време. Понеже бюджета е ограничен необходимо е къщата да се съобрази и с това изискване. Като отправна точка бе проектирането на веранда от южната страна с дървена конструкция в традиционен румънски стил, която да е естествено продължение на покрива.  Увеличаването на покривната площ на южния скат служи за разполагане на слънчевите панели и слънчевите колектори за затопляне на вода.  При климатичните условия в Румъния слънчевите панели произвеждат 20% повече енергия отколкото е необходимо на самата къща, а именно 9500 киловат часа годишно. Енергийните потребности на къщата се редуцират благодарение на биоклиматическото проектиране. Дизайна на прозорците  от южната страна които са защитени с козирка предпазва жилището от прекомерно повишаване на температурата, а зимата това разположение благоприятства навлизането на слънчева светлина в помещението.  Енерго-ефективното остъкление на източната и западната страна както и закритите със щори прозорци на северната страна осигуряват максимална защите от преобладаващия северен вятър. Въпреки това през лятото северния бриз прониква в помещенията когато прозорците са отворени и улеснява тяхното проветряване. В зимни условия северните прозорци не се използват, а техническите помещения в тези части създават топлинен буфер.

2

Отоплението вентилацията и климатизацията на къщата са решени с използването на термопомпи въздух-въздух, фотоволтаични панели на покрива и вентилационна система използваща топлината на изходящия въздух благодарение на рекуператор.  Носещата конструкцията на слънчевата къща с наименование „Prispa” e дървена пример за екологичните адаптации на местните строителни традиции с новите строителни технологии.

4 6

5

Нов китайски спортен хибрид се появи на световния пазар

Нов китайски спортен хибрид се появи на световния пазар

1Китайската компания „BYD ” базирана в гр. Шънджън е най-големият производител на акумулаторни батерии.  Тя е най-големият доставчик на зареждащи се батерии в цял свят и заема най-голям пазарен дял в производството на Никел-кадмиеви и Литиево Йонни батерии. От 2003 година тя успешно навлиза в конкурентния свят на авто  индустрията и по конкретно в областта на производството на хибридни автомобили от ново поколение. Наскоро компанията анонсира пускането на световния пазар на хибридни превозни средства – хибридния спортен Седан Qin PHEV, който е резултат от години развойна дейност на инженерния екип на  BYD. Всичките 100 автомобила, които са обявени във виртуалната търговска площадка на BYD са били продадени буквално за няколко секунди (според статистиките онлайн магазина на  компанията е бил посетен от близо 95 000 души едновременно). Според производителя акумулаторните батерии на спортния седан Qin могат да бъдат заредени от всеки източник на електрическа енергия, а самият автомобил може да бъде програмиран да работи на електрическа тяга на ръчен или автоматичен режим. Като допълнение можем да отбележим, че Qin е оборудван със система за регенеративно спиране.

2

Нека да обърнем внимание и на техническите спецификации на Qin. По отношение на двигателя китайския производител е избрал скромния 1,5 литров инжекционен турбо двигател с директно впръскване  BYD 476ZQA (1.5Ti). Въпреки скромния си обем  двигателя разполага със завидните 151 конски сили или 113 Квт и 240 Нм въртящ момент. Електрическия двигател генерира  148 к.с.  (110 Квт) и 250 Нм въртящ момент. Динамичните показатели на Qin също са впечатляващи и седана ускорява до 100 км в час само за 5,9 секунди, а водачът може да избере един от 4 режима на шофиране: EV + ECO, EV + SPORT, HEV + ECO и HEV + SPORT.  Както по горните динамични показатели разхода на Qin е само 1,6 литра бензин на 100 км. По данни на производителя спортния седан може да измине само на електричество 70 км. По отношение на екстериора автомобила е изпълнен в типичен спортен стил, което е напълно оправдано с оглед на пазарното позициониране на продукта и целевия сегмент.

4 Отличителната черта на интериора е 12,1 инчовия TFT контролен панел и набора от сензори които са интегрирани в т.нар „cloud system platform”  позволяваща следенето на такива важни показатели като: налягането в гумите, бърза връзка с пътна помощ, управление системите на автомобила от Вашия смартфон. В допълнение тази система Ви позволява да управлявате автомобила от разстояние при ниска скорост на движение. И най-важния детайл цената на хибридния автомобил. Обявената от компанията цена е  23725-26225 евро (32,000 – $ 35,000). „ BYD Co”също така обявиха, че в началото на 2015 г. ще започнат продажби на европейския пазар на хибрида но под друго име.