Еко къща


 

„Дом роден дом. Няма хора, които да желаят лошо на своите близки с изключение на споровете касаещи наследство. В наши дни екологичните къщи все още не се възприемат като нещо нормално и обичайно, но това строителство набира все повече фенове и то не без причина.

Една от причините за възникването на това явление е добре познатото ни „Глобално затопляне” и прекомерните емисии на парникови газове. На пръв поглед връзката между тези явления не е много явна но ако разгледаме нещата в дълбочина ще забележим, че съществува такава. Например, производството на пластмасови бутилки изисква определена енергия, която се произвежда от газ, ядрена, водна, вятърна, слънчева и други енергоносители. Но жизнения цикъл на пластмасовата бутилка не свършва с нейното производство, защото дори след употребата и бутилката може да бъде рециклирана, което изисква още енергийни ресурси или оставена в депо за отпадъци където периода и на разпад е стотици години. В повечето такива случаи моментните плюсове и ползи в бъдеще се проявяват като минуси.

Използването на рециклирани строителни материали при строителството на къщи е доста рентабилно и надеждно дори ако те бъдат свързани с класическите строителни материали. Ако пластмасовите бутилки бъдат вложени в стените на къщата те ще придадат не само конструктивна издръжливост но и доста добра топлоизолация от външния свят.

Съществуват и редица други примери за влагането на рециклирани екологични материали в строителните процеси. Много дизайнерски решения са намерили практическо изражение. Например мебели от хартия и пластмаса, които вече са били използвани. В наши дни много често се използват материали, които са били в експлоатация повече от веднъж и са преминали през няколко жизнени цикъла под формата на различно продуктово изражение.

В зората на 21 век не са рядкост къщите изградени от екологични материали и захранващи се от енергия получена от екологични източници. Такава къща трябва да бъде енергонезависима като нейния експлоатационен период трябва да бъде минимум няколко десетилетия.

Нивото на зеленото строителство пряко зависи от постиженията на науката и технологиите, дейността на индустриалните инженери и съзнанието на обществото по въпросите касаещи екологичните принципи.

Зелените стандарти са призвани да ускорят прехода от традиционния подход използван при проектирането и строителството на сгради и съоръжения към нов устойчив подход базиран на следните принципи:

  • Създаване на безопасни и благоприятни условия, които да запазват здравето на човека
  • Ограничаване на негативното въздействие на окръжаващата среда
  • Да предизвикват интереса на бъдещите поколения

Зелените стандарти са предназначени да регламентират жизнеустойчивия подход в строителството както и да оценят степента на съответствие на сградата с изходните принципи.

Разработката и внедряването на принципите на екологичното строителство стимулира развитието на бизнеса, иновациите и икономиката, подобрява качеството на живот на обществото и околната среда. Те са инструмент на разумна икономика – пестят пари на всички етапи, ключ към привличането на чуждестранни инвестиции и признаването на световно ниво.