Пасивна къщаЗа никой не е тайна, че световните енергийни ресурси в днешно време са силно ограничени, а това от своя страна налага разумното им изразходване. Още по времето на първата по голяма енергийна криза разразила се 1974 – 1975 г. хората започнаха да се замислят за икономията на енергийни ресурси. Днес, когато по експертни оценки са останали запаси за максимум още 50 години от основните енергийни източници (нефт, газ и въглища), тяхното разумно изразходване и съхранение става приоритет за съвременното човечество. Жилищата изразходват почти половината от световната енергия ето защо те имат най – голям потенциал за оптимизиране изразходването на енергийни ресурси. Както гласи мотото на фирма Kanuf „Време е да пестим енергия”, а това време наистина е дошло повярвайте ми ако не искаме да станем роби на електроразпределителните дружества и да плащаме безбожни сметки.

Цените на електроенергията в бъдеще ще нарастват и този, който мисли обратното живее в пълна заблуда. Ще се аргументирам с факта, че постоянното експлоатиране на енергийните ресурси на Земята, които са силно ограничени и лимитирани не може да доведе до намаляването на тяхната цена. Това е като да имате пълна чаша с вода с определена цена „Х“ в началния период /периода в който започва индустриалната революция и експлоатирането на енергийните ресурси/. След време чашата е станала наполовина и цената и вече е „Х + Х*R“ . Коефициента “R” e коефициента на повишаване цената на енергийните ресурси поради намалялото им количество във времето. С други думи ресурсите с времето стават все по оскъдни, а това от своя страна води до повишаване на тяхната цена.

Ето тук на помощ идва Пасивната къща, която е къща с незначителен разход на електроенергия за поддържане на оптимален микроклимат. В идеалния случай тя трябва да е енергонезависима система при която да не са необходими разходи за поддържане на комфортна температура. Отоплението в пасивната къща се дължи на топлината на хората, живеещи в нея, домакинските уреди и възобновяеми енергийни източници (слънчева, геотермална, ветрова енергия). Реализираните енергонезависими къщи в световен мащаб не са много, но масово разпространение придобиват Пасивни къщи които се нуждаят само от около 10% от енергопотреблението използвано в един конвенционален дом. Пасивните къщи осъществяват два вида икономии в сравнение с конвенционалните къщи – директни и индиректни. Директните се изразяват в по-малко консумирана електроенергия, а индиректните- вследствие на по-малката консумирана електроенергия по-малко отделени парникови газове при производството й.

Графика пасивна къщаФигура 1. Сравнение на разходите на електроенергия на различен тип къщи
1.Обикновено строителство;
2. WSchVO – Немски топлинни изисквания от 1994 година;
3. SBN – Шведски строителен стандарт от 1980 година;
4. WSchVO – Немски топлинни изисквания от 1995 година;
5. Ниско енергийни къщи;
6.Пасивни къщи

 

Графиката показва, че основната консумация в един конвенционален дом е предназначена за отопление или това са над 75%. С повишаването на стандартите за енергийна ефективност този процент значително намалява като при стандарта „Пасивна къща” е напълно минимизиран. По стандарт разходите на ел. енергия за поддържане на оптимална температура при „Пасивната къща” не трябва да надхвърлят 15 Kwh/m2, а общата енергия консумирана за отопление, топла вода и електроуреди, не бива да надхвърля 120 kWh/m2 годишно. За сравнение, неизолирана сграда изразходва само за отопление между 200 и 300 kWh/m2 годишно.
И накрая въпроса, които всички си задават е: „Колко струва всичко това” или с други думи „Всичко е много добре но дайте цена”. Първо нека да подчертая, че „Пасивната къща” се самоизплаща във врмето, което не е характерно за обикновенното строителство. Самоизплащането на къщата е продиктувано от драстично намалените разходи за ел. енергия над 10 пъти. Цената зависи от използваните материали при строителството като най – условно може да варира от 300 EUR/m2 до 600 EUR и повече. Цената не включва парцела и вътрешното обзавеждане. Тези факти показват, че стойността на една „Пасивна къща” е напълно сравнима с Цената на строителството на една нова сграда, покриваща всички изисквания на Наредба 7 на МРРБ и изискванията за енергийна ефективност,която възлиза на 150-250 EUR/m2 .
Целта на този пост е да ви запознаем със стандарта „Пасивна къща”. Технологията и основните характеристики на Пасивните къщи ще бъдат разгледани в следващите ни постове, както се казва „Очаквайте скоро” !!!